Als het leven soms pijn doet

Vorig weekend had ik les over de Psychopathologie (*De wetenschap van het geestelijk of psychisch lijden. In het Grieks staat pathos voor lijden.). ‘Als het leven soms pijn doet’, stond er bovenaan de hand-out. het leven kan soms erg pijn doen, door gebeurtenissen, maar ook door stempels die opgedrukt worden. Tijdens de les ontstond dan ook de discussie in hoeverre mensen echt een stempel opgedrukt moeten krijgen, waar het beïnvloedt wordt door de medicijnindustrie en in hoeverre de DSM 5 doorschiet.

Zie youtubefilmpje: De Sigmund methode

De DSM: Meer stoornissen of labelen we sneller?

De DSM is het wereldwijd gehanteerde classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen, ontstaan om de spraakverwarring in literatuur en praktijk over psychische aandoeningen zoveel mogelijk tegen te gaan. Er komen vanuit verschillende hoeken bezwaren bij de nieuw uitgave van de DSM 5. Het zou voor een explosie aan psychiatrische diagnoses zorgen, de welbekende ‘etiketteringindustrie’, waarin de etiketten niet wetenschappelijk te verantwoorden zijn, maar mensen wel hun leven lang met een stempel rondlopen. De DSM wordt ook allang niet meer alleen gebruikt door psychiaters, maar ook door coaches, leerkrachten en rechters, etc.

DSM

Dan is er de grote rol van de zorgverzekeraars. Zonder een diagnose vanuit de DSM heb je geen recht op vergoedingen. Dus zonder diagnose geen doorverwijzing, therapie, vergoedingen en medicijnen. Hierdoor worden er eerder diagnoses gesteld vanuit financieel oogpunt dan vanuit klinisch oogpunt. Ook is er steeds meer ophef over de invloed van de farmaceutische industrie, die rijk en dus machtig is. Antidepressiva wordt gekscherend de ‘hardloper’ onder de medicijnen genoemd. Medicatie wordt tegenwoordig sneller uitgeschreven. Op zich niks mis mee als er ook maar verder wordt gekeken, wat schuilt erachter de symptomen, wie is de mens achter bijvoorbeeld de depressie? Dan komen we wat mij betreft weer op het stuk wat ook bij rouwverwerking een rol speelt. Erkenning voor wat er is en/of voor wat er is gebeurd, acceptatie en door de pijn heen om verder te gaan.

Jouw handleiding

Ik werk nu zo’n 5 jaar met mensen die, ook door de DSM, onder de noemer ‘anders’ vallen. Mede door de DSM kunnen zij, net als vele anderen, wel hulp ontvangen, maar zullen zij nooit meer van de stempel afkomen. Misschien is er sprake van teveel stempels, vooral daar waar geld verdiend kan worden en daar waar het geld kost te weinig hulp, ik weet het niet. Wat ik zie is de moeite die veel ouders moeten doen om hulp te krijgen, voor ze kunnen aantonen dat hun kind ‘anders genoeg’ is voor onze Overheid om de (financiële)hulp te krijgen die zij nodig hebben. Eerst moet jezelf door het proces heen van erkennen en accepteren en dan is ook de omgeving aan de beurt. Deze strijd is vaak even zwaar, of zelfs zwaarder. We zijn snel geneigd om te oordelen op uiterlijk terwijl de binnenkant vaak zo anders is. ADHD, een depressie, het zijn maar twee van de vele voorbeelden die niet zichtbaar zijn, maar zoveel impact hebben op het leven van de persoon zelf en betrokkenen.

En hoewel mensen misschien dezelfde stempel opgedrukt krijgen, is het niet in een hokje te plaatsen. Iedereen is uniek, met of zonder stempel en dat vind ik juist zo boeiend aan het werken, maar ook in de omgang met mensen. We hebben allemaal een eigen handleiding en bij de één is deze handleiding wat uitgebreider dan bij de ander. Daarom zullen we ons er juist meer in moeten verdiepen om de handleiding goed te begrijpen, om de persoon en het gedrag beter te kunnen begrijpen. Aandacht, erkenning, begrip, allemaal kernwoorden die wat mij betreft een grote rol spelen om ervoor te zorgen dat we elkaar niet in hokjes gaan duwen. 

Ook kost het tijd en inspanning  om jouw handleiding te begrijpen, om jezelf te accepteren en daar waar het mogelijk en nodig is de handleiding aan te passen zodat je met jezelf om kunt gaan. Pas als jij jouw handleiding, jouw verhaal kent, kan een ander jouw handleiding leren kennen. DSM www.isyou.nl*In de wetenschap benaderen ze psychopathologie vanuit het bio-psycho-sociale model: Een kwetsbaarheid, biologische aanleg kan in combinatie met stressvolle gebeurtenissen onder invloed van de sociale omgeving leiden tot psychopathologie.

 

You may also like