Autisme: Het is maar hoe je het begrijpt

by Ilona
wwww.isyou.nl

Je kunt ons in het dorp vaak tegenkomen zoals op de foto hierboven. Vielen we als duo nog niet op door onze kleurencombi, dan wel door de manier waarop we aan het wandelen zijn. Je kunt je misschien voorstellen dat dit soms voor blikken zorgt. Niet negatief, maar zeker verwonderd en vaak een glimlach onttrekkend.

Mijn maatje ontgaat het. Hij ziet vaak de sociale tekens niet waarin wij zoveel laten zien. En wat gebeurt er veel op het sociale vlak, want wat hebben we veel sociale regels, geschreven en ongeschreven.

Puzzelen!

Zoals ik in een eerder bericht over Autisme al vertelde komt informatie gefragmenteerd binnen bij autistische mense , in dit bericht ook CASS genoemd (Zie vorig bericht: Autisme: het leven leren leven). Wij zien bijvoorbeeld het volgend beeld in zijn geheel:

Gewone informatieverwerking

We kunnen door enkele details meteen helder krijgen wat het is. Bij CASS komt dezelfde info op deze wijze binnen:

Gefragmenteerde informatieverwerking, zoals bij Autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel

Het zijn allemaal stukjes die bij elkaar gepuzzeld moeten worden tot het een geheel is. Als je nog weet vanuit mijn vorig bericht dat bij CASS het wegennet uit heel veel zijweggetjes, rotondes en doodlopende weggetjes bestaat kun je je voorstellen dat het best wat tijd kost om informatie op een juiste manier bij elkaar te krijgen. En dat hierin ook heel wat verkeerd kan gaan. Info die later binnenkomt, niet goed binnenkomt of verloren gaat.

Social Talk, wat moeten we ermee?

Nu is het ook nog zo dat bij ons sociale informatie voorrang krijgt in ons brein. Wij leren veel sociale vaardigheden gewoon door het zien en het nadoen. Zo vormen wij referentiekaders voor sociale situaties, zoals gevoel, verantwoordelijkheid, je zelfbewustzijn, onderscheid tussen de ik en de ander.

Bij CASS komt sociale informatie vaak al niet aan in het brein en als het wel aankomt wordt het minder goed als sociaal herkent. Dit heeft invloed als je tegen CASS praat. Dat wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en de uitdrukking die je erbij gebruikt komt binnen als feit, dus heeft geen voorrang. Hierdoor reageert CASS beperkt of niet op sociale situaties. Zo kan het voorkomen dat een CASS op school of op het werk maar een deel of helemaal niets van een opdracht meekrijgt. Het is aan ons om de hoeveelheid aan puzzelstukjes, aan (sociale) info te verminderen. Hoe doe je dat?

  1. Wees duidelijk op: Wat, Hoe Waar, Wanneer, Wie
  2. GEEF PUZZELTIJD–> Voeg tijdens de puzzeltijd geen nieuwe info toe
  3. Spreek concreet en kernachtig–> Het liefst zodat je het kunt tekenen, maak het visueel
  4. Spreek kort
  5. Geef 1 boodschap tegelijk
  6. Spreek zoveel mogelijk in uitroepentekens of met een punt, niet in een vraag–> CASS om 17.30 kom je aan tafel. Bij volwassenen: Wanneer wil je eten om 17.30 of 18.00? Eigen regie, maar dat er wordt gegeten is geen vraag.

Ik hoop in een vervolg verder in te gaan op de sociale referentiekaders.

Voor meer info kijk op:

www.autisme.nl – Site van de NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme

www.geefmede5.nl – Site over de methodiek Geef me de 5 en een groot aanbod aan cursussen en (gratis) hulpmiddelen (zoals een emotiemeter en aftelkalender) en tips

You may also like